W dniach 12 – 16 lutego 2016 r. odbyła się Misja Gospodarcza do Indii, Bombaju, w ramach programu Make in India w której brała udział Pani Dyrektor SPOMASZ Pleszew S.A. Liliana Rak-Urbaniak.


Wydarzenie zorganizowała: KIG, Indyjsko - Polska Izba Gospodarczo Handlowa we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą RP w New Delhi oraz Ambasadą Indii w Polsce.

Misji przewodniczył Piotr Gliński wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

To ważne wydarzenie gospodarcze odbyło się z udziałem administracji rządowej oraz przedsiębiorstw z Polski i z Indii.