Prezes Zarządu Tadeusz Rak w dniu 24 listopada 2017r. odebrał nagrodę „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017 dla Fabryki Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S.A. Certyfikat ten jest przyznawany za sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa oraz jakość wyrobów i wyniki ekonomiczne. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się już dwudziesty raz. Dla Spomasz Pleszew S.A. jest to kolejne wyróżnienie podkreślające profesjonalizm firmy.

 

 

Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S.A. w dniach 30.10 – 3.11.2017r uczestniczyła w 35-tych Międzynarodowych targach w Hawanie FIHAV 2017. Na czele delegacji z Wielkopolski stanął Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek z kolei Spomasz reprezentował Prezes Zarządu Tadeusz Rak. Udział w targach został zrealizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Targi owocowały dużym zainteresowaniem urządzeniami Spomasz Pleszew S.A. przez lokalnych przedsiębiorców. Udział w tym wydarzeniu pozwolił zapoznać się ze specyfiką kubańskiego rynku, a także nawiązać kontakty z przyszłymi kontrahentami.

 

 

Pragniemy wszystkim podziękować za odwiedzenie naszego stoiska na targach POLAGRA-TECH 2017. Jest nam niezmiernie miło, że tak wielu uczestników przybyło na prezentację naszego nowego uniwersalnego  aparatu próżniowego z funkcją odzysku aromatu  typ WAA50M.  Dziękujemy za Państwa cenny głos w prowadzonych dyskusjach. Mamy nadzieję, że spotkania były źródłem nowych informacji oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów.

Nagroda Złoty Medal MTP na Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 2017 za "Uniwersalny aparat próżniowy z funkcją odzysku aromatu typ WAA50M" już w posiadaniu SPOMASZ Pleszew S.A.

 

Dnia 6 września 2017 roku Pan Prezes Tadeusz Rak oraz Pani Wiceprezes Liliana Rak-Urbaniak uczestniczyli w KAZACHSTAŃSKO-POLSKIM FORUM GOSPODARCZYM. Organizatorami tego forum byli: Rzeczpospolita Polska- Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republika Kazachstanu- Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu. 
Uczestnicy mieli zaszczyt wziąć udział w wystąpieniu Pana Nursułtana Nazarbajewa- Prezydenta Republiki Kazachstanu oraz Pana Andrzeja Dudy- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Drugiego dnia podczas Międzynarodowej Wystawy ASTANA EXPO 2017 w ramach Narodowego Dnia Polski, odbył się koncert " Voices of the Mountains".


W dniach 15-23 lipca 2017 r Prezes Zarządu  Fabryki Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A., pan Tadeusz Rak, uczestniczył w misji naukowo-gospodarczej do Republiki Kolumbii. Udział w misji został zrealizowany w ramach otrzymanej Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie  „i-Wielkopolska- Innowacyjni dla Wielkopolski”.

Na czele delegacji stanął Marszałek Województwa Pan Marek Woźniak a w jej skład weszli przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Celem wyjazdu było zidentyfikowanie możliwości nawiązania współpracy handlowej oraz transferu wiedzy przez wiodące firmy i ośrodki naukowe z naszego regionu.

Wizyta delegacji spotkała się z dużym zainteresowaniem miejscowych przedsiębiorców i władz lokalnych. Goście z Wielkopolski spotkali się m.in. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kolumbii, p. Aurelio Iragorri Valencia.

Program misji obejmował m.in:

- Wizytę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Handlu i Przemysłu, Rolnictwa, Środowiska,

- Wizytę w Ambasadzie RP w Bogocie,

- Wizytę na targach Agroexpo Corferias,

- Spotkanie z Gubernatorem Stanu Cundinamarca oraz z Władzami Regionów Santander, San Gil, Barichara,

- Udział w dwóch Forach Gospodarczych z przedsiębiorstwami i jednostkami otoczenia biznesu odpowiadającymi tematycznie profilom Laureatom Konkursu,

- Wizytę w Izbie Handlowej w Bucaramanga,

- Forum z Członkami Grupy UNIRED reprezentującej największe jednostki naukowe,

- Wizytę w Camara de Comercio w Bogocie (Izba Handlowa),

- Wizytę w Stowarzyszeniu Przemysłowców w Bogocie,

- Wizytę w ICETEX (Instytut Wymiany Akademickiej) oraz w najważniejszych uniwersytetach.