Laboratorium badawcze - uznany podwykonawca U.D.T.

Oferujemy usługi laboratorium badawczego w zakresie:

• badania radiograficzne rentgenowskie,
• badania wizualne,
• badania penetracyjne,
• badania makroskopowe,
• badania długości, kąta i geometrii spoin,
• badania własności mechanicznych,
• badania w celu nadania uprawnień spawacza,
• badania w celu kwalifikowania technologii spawania.

Badania nieniszczące są także realizowane u Zleceniodawcy.

Nasz personel posiada następujące kwalifikacje i uprawnienia:

• certyfikaty II-go stopnia wg PN-EN ISO 9712 w metodach: wizualnej, radiograficznej, penetracyjnej,
• uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalniczego,
• uprawnienia do sprawdzania i naprawy ciśnieniomierzy użytkowych