Realizacje

Przemysł cukierniczy - Krajalnica do ptasiego mleczka CKA43a - Litwa

Przemysł cukierniczy - Zbiornik do roztapiania czekolady CZA134 - Polska

Inne branże - Sterylizator natryskowy przelotowy WSA144P - Polska

Przemysł owocowo - warzywny - Sterylizator natryskowy przelotowy WSA116P - Polska

Przemysł owocowo - warzywny - Sterylizator natryskowy WSA144PM - Polska

Inne branże - Autoklaw parowy przelotowy WAA46KP - Serbia

Inne branże - Sterylizator natryskowy WSA146a - Polska

Przemysł owocowo - warzywny - Sterylizator natryskowy WSA116 - Polska

Inne branże - Sterylizator natryskowy przelotowy WSA146P - Polska

Przemysł owocowo - warzywny - 1-koszowy autoklaw stojący XAA52 - Polska

1-koszowy autoklaw stojący XAA52 dostarczony oraz uruchomiony w Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO) przy Instytucie Ogrodnictwa − PIB w Skierniewicach.

Przemysł farmaceutyczny i chemiczny - Kolumny destylacyjne - Polska

Przemysł owocowo - warzywny - Suszarka - Węgry