Kluczowe cechy produktu

Wydajność pompy (nominalna) 2500 l/h
Zakres lepkości produktu 0,5 ÷ 20,00 Pa*s
Ciśnienie robocze (max.) 0,4 MPa
Ciśnienie przestrzeni grzejnej 0,3 MPa
Temperatura pracy 5 ÷ 90 °C

Opis urządzenia

Pompa zębata przeznaczona jest do stosowania w przemyśle spożywczym do przetłaczania cieczy gęstych takich jak: czekolada, marmolada, pulpa, syrop ziemniaczany, roztwory syropowo-cukrowe, oleje spożywcze jak również produktów chemicznych o podobnej konsystencji. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne pompy zapewniają łagodny przepływ produktów nie zmieniając przy tym ich własności. Możliwość wprowadzenia medium grzewczego lub/i chłodzącego pozwala na szerokie i uniwersalne zastosowanie pompy w przemyśle spożywczym i chemicznym. Jej zwarta i uproszczona konstrukcja gwarantuje łatwą i ekonomiczną obsługę oraz eksploatację. Możliwość opcjonalnego wyposażenia pompy w zintegrowany z silnikiem przetwornik częstotliwościowo-prądowy sprawia, że nasza pompa staje się uniwersalnym zespołem tłoczenia mas mającym szerokie zastosowanie w instalacjach transportu o różnych właściwościach fizycznych.

Linia do produkcji pomadek mlecznych typu „Krówka“

W zależności od rodzaju pomadki linia zapewnia wydajność do 2000 kg / 8h produktu wysokiej jakości. Cechą urządzeń wchodzących w skład zestawu jest ich prosta konstrukcja. Dzięki łatwości obsługi nie jest wymagany wysoko wykwalifikowany personel.

CKA33

Klarownica do czasowego przetrzymywania roztworu

CPA52a

Pompa zębata