Przejdź do treści

Wyszukaj

Usługi /

Spawanie metali kolorowych, stali i aluminium

Spawanie miedzi i jej stopów metodami:

 • ręcznie gazowo w zakresie grubości 2 – 30 mm w pozycji podolnej i pionowej
 • ręcznie łukowo elektrodą otuloną w zakresie 6 – 10 mm w pozycji podolnej
 • ręcznie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego TIG w zakresie grubości 2 – 12 mm w pozycji podolnej i pionowej
 • ręczne lutowanie miękkie i twarde

Spawanie stali węglowych o zawartości węgla do 0,25% metodami:

 • ręcznie łukowo elektrodą otuloną w zakresie 2 – 25mm w pozycji podolnej, pionowej i nabocznej
 • półautomatycznie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
 • automatycznie elektrodą topliwą łukiem krytym w zakresie grubości
 • ręczne lutowanie twarde
 • zgrzewanie oporowoiskrowe w zakresie materiału łączonego 250 – 5000 mm²

Spawanie stali niskostopowych i stopowych o sumarycznej zawartości składników 3% metodami:

 • ręcznie elektrodą otuloną w zakresie grubości 2 – 25 mm w pozycji podolnej, pionowej i nabocznej
 • półautomatycznie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG w zakresie grubości 2 – 25 mm i do wykonania warstwy przetopowej przy spawaniu łukiem krytym
 • automatycznie elektrodą topliwą łukiem krytym w zakresie grubości 6 – 25 mm w pozycji podolnej i nabocznej

Spawanie stali wysokostopowych austenitycznych nierdzewnych, kwasoodpornych metodami:

 • ręcznie łukowo elektroda otuloną w zakresie grubości 3 – 40 mm w pozycji podolnej, pionowej i nabocznej
 • ręcznie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG w zakresie grubości 1 – 12 mm w
 • elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG w zakresie grubości 3 – 40 mm w pozycji podolnej, nabocznej i do wykonania warstwy przetopowej przy spawaniu łukiem krytym
 • automatycznie elektrodą topliwą łukiem krytym w zakresie grubości 6 – 40 mm w pozycji podolnej i nabocznej
 • ręcznie lutowanie twarde
 • zgrzewanie oporowoiskrowe w zakresie przekroju materiału łączonego 250 – 1500 mm²

Spawanie aluminium i jego stopów:

 • ręcznie elektrodą nie topliwą w osłonie gazów obojętnych. TIG w zakresie grubości 2 – 16 mm w pozycji podolnej
 • cięcie blach grubość max. 70 mm
 • cięcie po linii prostej lub kształtowe według wzorników
 • sterowanie fotokomórką