Kluczowe cechy produktu

Pojemność robocza 2500 l
Dopuszczalne ciśnienie max/min 6/-1 bar
Dopuszczalna temperatura max/min 200/-20 ºC
Moc napędu 7,5 kW
Obroty mieszadła 25 – 125 obr./min

Opis urządzenia

Reaktor przeznaczony jest do prowadzenia procesów technologicznych z roztworami substancji organicznych w takich rozpuszczalnikach jak etanol, metanol, węglowodory aromatyczne np. toluen, ketony np. aceton, estry np. octan etylu, woda lub mieszaniny powyższych mediów.