Kluczowe cechy produktu

Pojemność całkowita ~2600 L
Pojemność robocza 800 L
Zainstalowana moc ~5,5 kW
Długość ~4000 mm
Szerokość ~2100 mm

Opis urządzenia

Wyparka-destylarka przeznaczona jest do próżniowego oddestylowania rozpuszczalników organicznych z odpadów zawierających zawiesiny, osady i inne zanieczyszczenia.
Zakładana projektowo wydajność destylacji wynosi 200-400 litrów destylatu/godzinę w zależności od ilości zanieczyszczeń i rodzaju rozpuszczalnika.
Urządzenie wyposażone jest w system sterowania pozwalający na pracę w trybie destylacji ciągłej i w trybie destylacji szarżowej. Wyparka-destylarka przystosowana jest do pracy pod próżnią i w warunkach zagrożenia wybuchem, spełniająca w tym zakresie wymagania aktualnych przepisów prawa do zamontowania wewnątrz lub na zewnątrz budynku.
Funkcje urządzenia mogą być indywidualnie dostosowane na życzenie Klienta do jego potrzeb i produktów.